इन्फा अवार्ड गर्न हबनोव सस्था !

इन्फा अवार्ड गर्न हब नोव सस्थाले अर्को वर्ष २० जनुअर्य २०१९ मिति तय गरेको छ. नेपाली फिल्म अर्को लेवेल मा लानु यो अवार्ड ले ठुलो भूमिका खेल्ने आयोजक को दाबी छ. बिदेसमा फिल्म को बजार विस्तार गर्न हब नोव कम्पनी निरन्तर लागि रहने जानकारी एक आयोजक

नविन गुरुङ ले जनाएको छ. इन्फा अवार्ड को ओफ़्फ़िचिअल प्रेस घोसना को लागि हब नोव को एक आयोजक नविन गुरुङ यहि साता नेपाल जादै हुनुहुन्छ .

यो कार्यकम UK र नेपाल बाट विविन्न संघ सस्थाले सुप्पोर्ट गर्ने अयेजोक ले जनाएको छ.

 

One thought on “इन्फा अवार्ड गर्न हबनोव सस्था !

Comments are closed.