गोर्खा च्यानल लिमिटेड

लण्डन, यू.के.

कर्मचारी आवश्यकता
वेलायतको लण्डन वाट संचालन भईरहेको गोर्खा च्यानल लिमिटेडको नेपाल शाखा कार्यालयको लागि उल्लेखित कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक योग्य ब्यक्तिहरुलाई दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

१. बजार ब्यवस्थापक –१
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः ब्यवस्थापनमा स्नातक उर्तिण। टेलिभिजन मार्केटिङ्ग विषेस गरि पर्यटन क्षेत्रमा दखल भएका र स्कृप्ट राइटीङ गर्न सक्नेलाई ग्राह्यता।

२. बजार प्रतिनिधि –३
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः ब्यवस्थापनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण। टेलिभिजन मार्केटिङ्गमा अनुभव भएकालाई ग्राह्यता।

३. कार्यक्रम प्रस्तोता (भी.जे.) – ४
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव: स्नातक तह उतिर्ण। सम्वन्धित काममा अनुभव। स्कृप्ट राइटीङ , एडीटीङ, र क्यामेरा चलाउनेलाई विषेश ग्राह्यता।

४. स्कृप्ट राईटर
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि स्कृप्ट लेखनमा अनुभवी।
पारिश्रमिक, सेवा, शर्त तथा सुविधा: माथि उल्लेखित पदहरुको तलव तथा सुविधा कम्पनिको नियमानुसार हुनेछ।

सम्पर्क:
गोर्खा च्यानल
मैजुबहाल, चावहिल, काठमाडौं।
फोन: ४–४८४ ५८५
ईमेल: nepal@gurkhachannel.com

Download PDF here

}