Career

गोर्खा च्यानल लिमिटेड

लण्डन, यू.के.

कर्मचारी आवश्यकता
वेलायतको लण्डन वाट संचालन भईरहेको गोर्खा च्यानल लिमिटेडको नेपाल शाखा कार्यालयको लागि उल्लेखित कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक योग्य ब्यक्तिहरुलाई दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

१. बजार ब्यवस्थापक –१
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः ब्यवस्थापनमा स्नातक उर्तिण। टेलिभिजन मार्केटिङ्ग विषेस गरि पर्यटन क्षेत्रमा दखल भएका र स्कृप्ट राइटीङ गर्न सक्नेलाई ग्राह्यता।

२. बजार प्रतिनिधि –३
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः ब्यवस्थापनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण। टेलिभिजन मार्केटिङ्गमा अनुभव भएकालाई ग्राह्यता।

३. कार्यक्रम प्रस्तोता (भी.जे.) – ४
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव: स्नातक तह उतिर्ण। सम्वन्धित काममा अनुभव। स्कृप्ट राइटीङ , एडीटीङ, र क्यामेरा चलाउनेलाई विषेश ग्राह्यता।

४. स्कृप्ट राईटर
न्यूनतम योग्यता तथा अनुभवः टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि स्कृप्ट लेखनमा अनुभवी।
पारिश्रमिक, सेवा, शर्त तथा सुविधा: माथि उल्लेखित पदहरुको तलव तथा सुविधा कम्पनिको नियमानुसार हुनेछ।

सम्पर्क:
गोर्खा च्यानल
मैजुबहाल, चावहिल, काठमाडौं।
फोन: ४–४८४ ५८५
ईमेल: nepal@gurkhachannel.com

Download PDF here

}