चौधरी ग्रुपले नेपालका भूकम्प पीडितहरुका लागि दश हजार अस्थायी घर निर्माण गर्ने भएको छ। चौधरी ग्रुपले ६ महिनाभित्र अस्थायी घर निर्माण गरी पीडितहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);